Equip

Equip de redacció:
Martí Casares
Edith Castells
Hajar Chaouy
Pau Herrera
Gustavo Iduriaga
Dolors Larrosa
Marisa Montes
Edu Omedes
Lali Ribera
Xavier Vilella

Disseny i maquetació:
Marc Beltran
Elena Castillo

Versió digital:
Martí Casares
Jordi Egea
Núria Tamboleo

Equip tècnic:
Sep Labarta
Ernest Ortoll
Maria Vinuesa